Cím: 1139 Budapest, Váci út 91. Fax: (+36) 1 468-2917
Tel.: (+36) 1 273-2090, (+36) 1 273-2091 E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Magazin


A magazin évente 6 alkalommal, 52 színes A4-es nyomtatott oldalon jelenik meg. Éves előfizetését a megrendelést követően számlázzuk, és a kiadványt kéthavonta, postai úton juttatjuk el az előfizetőinkhez. Amennyiben a megadott szállítási cím egyben postafiók-cím, a nyomtatott magazint automatikusan a postafiók-címre szállítjuk ki. Az éves előfizetési díjról szóló számlát hagyományos banki átutalással az erre vonatkozó általános 14 napos határidővel kell kiegyenlíteni. Az előfizetési díjról szóló számlát futárcégünk által kézbesítjük Önnek.

A megrendelés egy évre szól. Amennyiben Ön más jellegű szándékát felénk legkésőbb 14 nappal az előfizetés lejárta előtt írásban nem jelzi, úgy előfizetése automatikusan meghosszabbodik a következő évre.

A magazint ügyfeleink basic ill. optimum verzióban vásárolhatják meg. Ezen verziók részletes leírása az egyes termékeknél található meg.

Tájékoztatásul közöljük a magazin áfatartalmát, csomagolási és kiküldési költségét:


Basic verzió:

 • Az áfa mértéke: 5%
 • Nettó éves csomagolási és kiküldési költség: 3.950 Ft
 • Bruttó éves csomagolási és kiküldési költség: 4.148 Ft

Optimum Verzió:

 • Az áfa mértéke: 27%
 • Nettó éves csomagolási és kiküldési költség: 3.950 Ft
 • Bruttó éves csomagolási és kiküldési költség: 5.017 Ft

 

Egyéb tudnivalók


 1. Érvényesség

A Megrendelő és a Fórum Média Kiadó jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatát az "Általános szerződési feltételek" megrendeléskor érvényes formátumában felsorolt pontjai határozzák meg.

 1. Szerződéskötés és visszavonás

A Fórum Média Kiadó köteles a Megrendelő által leadott megrendelést az ajánlatban feltüntetett feltételekkel, szállítási vállalással teljesíteni. A weboldalon esetlegesen előforduló elírás, megjelenési hiba, számítási tévedés miatt a Megrendelő jogosult a megrendelés visszavonására, illetve a Kiadó által tévesen feltüntetett termékáron történő vásárlásra.

 1. Szállítás

Amennyiben a Megrendelő egyéb kéréssel nem fordul Kiadónkhoz, akkor az általa megrendelt terméket raktárunkból a Megrendelő által feltüntetett címre futárszolgálat szállítja ki az előfizetési díjról szóló számlával együtt. A további lapszámokat postai úton küldjük ki ügyfeleink részére. A szállítási határidőre vonatkozó feltételek érvényüket veszítik abban az esetben, amennyiben a szállítási feltételek változásáról a Megrendelő nem értesíti a Kiadót.

Esedékesség, fizetés és késedelem

A vételi ár esedékessége a megrendeléssel azonnal életbe lép. A Megrendelő banki átutalással, illetve utánvéttel rendezheti a számlát. Amennyiben a Megrendelőnél fizetési késedelem jelentkezik, úgy a Fórum Média Kiadó érvényesítheti rá a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori Jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot. Amennyiben a Fórum Média Kiadó a hátralékból származó kára bizonyíthatóan magasabb a fentiekben jelzettnél, úgy jogot formál ennek érvényesítésére.

A vevő/megrendelő a megrendelés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés esetén a számlához és annak megfizetéséhez kapcsolódó – követeléskezeléshez szükséges – személyes adatait (név, elérhetőség) a számla rendezése és a követelés kezelése céljából megbízási szerződés alapján a behajtó cégünk részére továbbítsuk.

 1. Tulajdonjog fenntartása

A megrendelés alapján szállított termék mindaddig a Fórum Média Kiadó tulajdonában marad, amíg annak ellenértékét a Megrendelő ki nem egyenlíti.

 1. Hiányszavatosság és felelősség
  • Amennyiben a Fórum Média Kiadónál történt vásárlással, vagy szolgáltatással kapcsolatban bármilyen hiányosság mutatkozna, úgy a Kiadó fenntartja a jogot, hogy a hiánypótlást saját belátása szerint rendezze.
  • Amennyiben a Fórum Média Kiadó hiányosságát bármely okból nem képes pótolni, vagy meghatározott határidőn belül teljesíteni, úgy a Megrendelő jogot formálhat a megrendeléstől való visszalépésre, illetve a kifizetett vételi ár visszatérítésére.
  • Amennyiben a fentiekben leírt eseteken kívül a megrendelés teljesítésében más hiány nem jelentkezik, úgy Megrendelő ilyen jellegű, egyéb igényeit a Fórum Média Kiadó nem köteles figyelembe venni. A Fórum Média Kiadó nem vállal felelősséget azon termékek, rendezvények tartalmáért, amelyekkel kapcsolatban a hiányosságok a szállítási feltételekből, illetve egyéb, a Kiadón kívül álló okokból adódhatnak, valamint a Megrendelő nyereségkiesése és anyagi kára esetén sem. Amennyiben a Fórum Média Kiadó felelőssége valamely esetben kizárható, úgy a fentiek vonatkoznak annak alkalmazottaira, illetve képviselőire.
  • A Fórum Média Kiadó írásban beérkezett panasz esetén vállalja, hogy a bizonyítottan gyártási hibás terméket a termék visszaérkezésétől számított 8 napon belül díjtalanul kicseréli.
 2. Adatvédelem

A Megrendelő részletes tájékoztatóban részesül az általa termékrendeléskor, előadásra való jelentkezéskor megadott személyes adatainak feldolgozásáról és felhasználásáról a Fórum Média Kiadónál. A Megrendelő a jelentkezési lap kitöltésével az ott szereplő személyes adatokra vonatkozó adatfeldolgozási és kezelési feltételeket elfogadja. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Adatokat harmadik személynek nem adunk ki. A adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

 1. Promóció

A Megrendelő megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségekre a Fórum Média Kiadó Kft. tájékoztató anyagokat küldjön termékeiről, szolgáltatásairól.

Ingyenes szakértői tanácsadói szolgálat


A magazin előfizetőjeként Önnek lehetősége van a kiadvány témájához kapcsolódó egyéni kérdését szakértő szerzőinknek feltenni. Önnek nincs más dolga, mint írásban, faxon, e-mailben, vagy postai levélben eljuttatni kérdését a Kiadóhoz. Szakértő szerzőink válaszát Ön 10 munkanapon belül írásban garantáltan megkapja. A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a cégnév/intézménynév és az e-mail cím megadása, ahová válaszunkat küldhetjük.

 1. Követeléskezelés
 1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag az Szolgáltató és munkatársai jogosultak a szolgáltatás nyújtása és az esetleges tartozások, követelések behajtása érdekében felmerülő célból és mértékig. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait a szolgáltatás fennállta alatt, illetve a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a Szolgáltató felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.
 2. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a Szolgáltató által adott megbízás alapján a követelések behajtása céljából, a Szolgáltató és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli.
 3. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése). A Szolgáltató az Ügyfél adatait az alábbi követeléskezelő cégnek, illetve az alábbi jogi képviselőnek jogosult továbbítani:

Credit Controll Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.)

Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 16. fszt. 8.)

 1. Behajtási díj

Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti és a Szolgáltató az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy behajtási díj jogcímén köteles megfizetni:

0 - 30 000 Ft közötti tartozás  esetén              3 000 Ft + Áfa

30 000 Ft feletti tartozás esetén                      5 000 Ft + Áfa-t.